Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Het Chirojaar zal er dit jaar iets anders uitzien dan dat we gewoon zijn, m aar één ding is zeker: Chiro geven zullen we doen! Op deze pagina vind je een overzicht van de maatregelen die van kracht zijn. Deze pagina zal regelmatig aangepast worden naarmate de maatregelen zich aanpassen.

Algemene jeugdwerkregels

Zoals je zal zien, lijken die sterk op de algemene principes die ook tijdens de zomer van kracht waren. Daarbij zullen we dit werkjaar werken met kleurcodes , die bijvoorbeeld ook gebruikt worden in het onderwijs.

Hieronder vind je een overzichtstabel met passende maatregelen per kleurcode en leeftijdscategorie.

Vanaf woensdag 14 oktober bevind het jeugdwerk zich in heel Vlaanderen in code oranje. 

Kleurcode

 

Wie mag er deelnemen?

Iedereen mag deelnemen, behalve:
 • Wie ziek is of ziektesymptomen heeft in de afgelopen drie dagen voor het plaatsvinden van de activiteit.
         Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
         Dit geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning, enz.
 •  Mensen uit de risicogroep of met een chronische ziekte? Matrijs indien:
         - ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts.
         - hun ziekte onder controle is door medicatie bv. bij astma.
De lijst met risicogroepen vind je hier.
 
 • Leden die terug komen van vakantie die in het buitenland heeft plaats gevonden volgen de richtlijnen van de overheid. We zouden willen vragen om deze richtlijnen te respecteren.

Ouders dragen de verantwoordelijkheid om hun kind gezond naar de Chiro te sturen!

Wekelijkse werking

 • We zouden willen vragen aan de ouders die hun kind (eren) komen afzetten om voldoende afstand te bewaren van de andere ouders en een mondmasker te dragen.
 • De leden die +12 jaar zijn willen we vragen om  een mondmasker te dragen wanneer ze op de Chiro aankomen. Pas wanneer ze op het terrein zijn waar de leiding van hun bubbel de kinderen opwacht, mag het lid zijn / haar mondmasker afdoen.
 • De leiding zal erop toezien dat de hygiënemaatregelen gerespecteerd worden door elk toekomend lid.
 • De handen zullen op regelmatige basis gewassen moeten worden. bij aankomst, voor het 4 uurtje, bij vertrek, voor de oudere groepen voor het avond eten en natuurlijk na elk toilet bezoek.
 • Bubbel 1 zal geen mondmasker moeten dragen ongeacht ze binnen of buiten zullen spelen. Voor deze leden zal er niks veranderen waardoor ze binnen hun bubbel volop kunnen blijven ravotten!
 • Bubbel 2 bestaat uit +12 en -12 en zullen dus de regels van +12 volgen. Voor buiten activiteiten mag deze bubbel maximum uit 50 personen bestaan. Voor binnen activiteiten mag deze bubbel maximum uit 20 deelnemers bestaan en moeten ze binnen een mondmasker dragen. Hierdoor zullen we met onze bubbel uitsluitend buiten blijven spelen. Wanneer het weer slechter begint te worden bestaat de kans er dat we binnenactiviteiten zullen doen waardoor we deze bubbel zullen opslpitsen.
 • Bubbel 3 valt ook onder de regel van +12 waardoor ze buiten kunnen spelen met maximum 50 personen. Binnen kan deze bubbel maximum uit 20 personen en zullen ze hier een mondmasker moeten dragen. Deze bubbel zal ook uitsluitend buiten activiteiten doen zo lang het weer dit toelaat. Het kan dus ook zijn dat deze bubbel opgesplitst gaat worden.
 • Indien iemand zich niet goed voelt tijdens de activiteiten zullen we het lid apart zetten in een voorziene quarantaineruimte en de ouders verwittigen om zijn / haar kind op te halen.

Bubbels op zondag

In de Chirowerking op zondag zullen de leden en leiding opgedeeld worden in 3 bubbels:

Bubbel 1

Bubbel 2

Bubbel 3

Bengels
Speelclub
Rakwi's
Tito's
Keti's
Aspi's

Net zoals op kamp zullen aparte speelruimtes, wc's, lokalen,… worden voorzien. Met behulp van prenten wordt duidelijk gemaakt welke bubbel waar mag komen.

Plan

De traditionele start- en einduren worden behouden.

We evalueren onze maatregelen wekelijks en sturen deze bij indien nodig.